Kontakt 

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, 841 03 Bratislava-Lamač
info@montessori.sk
IČO : 30804663    DIČ : 2020900684     

Kancelária školy :    Mgr. Simona Mrázová – asistentka školy
                                   0911 542 039
                                   info@montessori.sk
                                   
 
Riaditeľka školy :     RNDr. Gabriela Cabanová
                                   0911 542 023
                                   cabanova@montessori.sk

 

Materská škola v čase  od 16.00 do 17.00
Modrá trieda :  0911 542 035
Fialová trieda : 0911 542 026
Malá trieda :     0944 662 517

Základná škola v čase  od 16.00 do 17.00
Školský klub:  0911 649 462

 

Kontakt 

Súkromná základná škola s materskou
školou Marie Montessori

Borinská 23
841 03 Bratislava-Lamač
IČO : 30 80 4663
DIČ : 20 20 900 684

Kancelária školy : 0911 542 039
Riaditeľka školy:
RNDr. Gabriela Cabanová,
0911 542 023

Materská škola v čase od 16.00 do 17.00
Modrá trieda :  0911 542 035
Fialová trieda : 0911 542 026
Malá trieda:      0944 662 517

Základná škola v čase od 16.00 do 17.00
Školský klub:  0911 649 462

Kontakt 

Súkromná základná škola s materskou
školou Marie Montessori

Borinská 23
841 03 Bratislava-Lamač
IČO : 30 80 4663
DIČ : 20 20 900 684

Office: 0911 542 039
Riaditelka školy:
RNDr. Gabriela Cabanová,
0911 542 023

Materská škola v čase  od 16.00 do 17.00
Modrá trieda :   0911 542 035
Fialová trieda :  0911 542 026
Malá trieda:      0944 662 517

Základná škola v čase od 16.00 do 17.00
Školský klub:  0911 649 462

Napíšte nám ...

11 + 5 =