Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Úvodný seminár pre rodičov MŠ

Termín  a miesto konania:  24.05.2018 v jedálni ZŠ