Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Úvodný seminár pre rodičov MŠ

Termín  a miesto konania:  26.04.2017 v jedálni ZŠ