Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

2%

Milí rodičia, priatelia našej školy a montessori pedagogiky!   

 
Ak chcete aj v tomto roku podporiť činnosť našej školy, môžete nám venovať prostredníctvom občianskeho združenia CENTRUM MONTESSORI Dolný Kubín  2 % zo svojej dane. 
 Obchodné meno : CENTRUM MONTESSORI Dolný Kubín 
Sídlo :                     Nemocničná 3333/8B, 02 601 Dolný Kubín , SR
Právna forma:         Občianske združenie

 

Identifikačné číslo prijímateľa: 50057251      

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV 

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

5. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, ,v ktorom sú predvyplnené naše údaje. 

6. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska .

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech IMM. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.