Kontakt 

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23, 841 03 Bratislava-Lamač
info@montessori.sk
IČO : 30804663    DIČ : 2020900684     

Kancelária školy :    Mgr. Monika Betková – asistentka školy
                                   0911 542 039
                                   info@montessori.sk
                                   
 
Riaditeľka školy :     RNDr. Gabriela Cabanová
                                   0911 542 023
                                   cabanova@montessori.sk

 

Materská škola v čase  od 16.00 do 17.00
0948 271 980    Fialová trieda (nespiace deti) 
0948 271 981    Modrá trieda (spiace deti)     
0948 271 982    Malá trieda  (MŠ C)               

Základná škola v čase  od 16.00 do 17.00

0948 212 859   Školský klub 1.Tr A      
0948 298 026   Školský klub 1.Tr B     
0948 271 983   Školský klub 2.Tr A,B 

 

Kontakt 

Súkromná základná škola s materskou
školou Marie Montessori

Borinská 23
841 03 Bratislava-Lamač
IČO : 30 80 4663
DIČ : 20 20 900 684

Kancelária školy : 0911 542 039
Riaditeľka školy:
RNDr. Gabriela Cabanová,
0911 542 023

Materská škola v čase od 16.00 do 17.00
Modrá trieda :  0911 542 035
Fialová trieda : 0911 542 026
Malá trieda:      0944 662 517

Základná škola v čase od 16.00 do 17.00
Školský klub:  0911 649 462

Kontakt 

Súkromná základná škola s materskou
školou Marie Montessori

Borinská 23
841 03 Bratislava-Lamač
IČO : 30 80 4663
DIČ : 20 20 900 684

Office: 0911 542 039
Riaditelka školy:
RNDr. Gabriela Cabanová,
0911 542 023

Materská škola v čase  od 16.00 do 17.00
Fialová trieda (nespiace deti) :     0948 271 980
Modrá trieda  (spiace deti):           0948 271 981
MŠ C (malá trieda):                      0948 271 982

Základná škola v čase od 16.00 do 17.00

Školský klub 1.Tr A     : 0948 212 859
Školský klub 1.Tr B     : 0948 298 026
Školský klub 2.Tr A,B :  0948 271 983

 

 

Napíšte nám ...

5 + 12 =