Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Úvodný seminár pre rodičov predškolákov

Termín  a miesto konania:  19.02.2019  o 16.00 v školskom klube ZŠ