Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Dokumenty, formuláre, prihlášky …

Informácie o dieťati

Vážení rodičia. Prejavili ste nám dôveru a záujem umiestniť Vaše dieťa do našej Súkromnej ZŠ s MŠ. Vašu dôveru si vážime. Našim záujmom je pracovať pre Vaše dieťa tak, aby bezozbytku rozvíjalo svoj potenciál, aby sa rado vzdelávalo a aby si aj v našej škole či škôlke vytvorilo základ pre svoj šťastný život.

Sledujeme trendy a najnovšie vedecké poznatky v oblasti pedagogiky, psychológie a neurofyziológie, na základe ktorých sme zostavili dotazník, ktorý máte práve pred sebou. Každá otázka má svoj zmysel a poslúži nám na to, aby sme lepšie spoznali Vaše dieťa, lepšie mu rozumeli a mohli ho čo najlepšie viesť, keď to bude potrebovať.

Údaje považujeme za dôverné a budeme s nimi aj tak nakladať.
Za spoluprácu preto vopred ďakujeme, Váš tím Súkromnej ZŠ s MŠ.

Povinné polia sú označené*

*

*

*

*

*

*


ánonie

*


sa pomočí (aj v spánku)trpí nespavosťouobhrýza si nechty


áno (digitálne)áno (ručičkové)nie


ánonie


morskou choroboukinetózou


ánonie


ánonie


ánonie


ánonie


ánonie


ánonie


praváľavánevyhranené


výtvarnépoznávaciekonštrukčnéšportovétanečnédramatickéspeváckeánonie


Potvrdenie o zdravotnom stave

Všetky polia formuláru sú povinné.