Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Krúžky

1.trimester 2023/24

Názov krúžku

Deň 

lektor

Keramika

Pondelok

16.00 – 17.00

Tatiana Tekulová

Keramika

Štvrtok

16.00 – 17.00

Tatiana Tekulová

Folklórny tanec

Streda

16.00 – 17.00

Natália Vajčiová
Športmaniak

Streda

15.00 – 16.00

Benitim