Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Krúžky

v 1.trimestri od 1.9.2018 do 31.12.2018

Názov krúžku

Deň 

lektor

Keramika

Pondelok

16.00 – 17.00

Tatiana Tekulová

Keramika

Streda

16.00 – 17.00

Tatiana Tekulová

Keramika

Štvrtok

16.00 – 17.00

Tatiana Tekulová

Gymnastika

Štvrtok

16.00 – 17.00

Horváthová