Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Zoznámte sa s našim tímom …

 

Ivan Juráš

Ivan Juráš

Zriaďovateľ

Elena Černá

Elena Černá

Učiteľka v MŠ

Silvia Hanková

Silvia Hanková

Učiteľka v MŠ

Anna Kmeťová

Anna Kmeťová

Učiteľka v MŠ

Anna Ratulovská

Anna Ratulovská

Učiteľka v MŠ

Dominika Šipkovská

Dominika Šipkovská

Učiteľka v MŠ

Gabriela Cabanová

Gabriela Cabanová

Riaditeľka

Lýdia Drábiková

Lýdia Drábiková

Učiteľka v MŠ

Jana Hlodáková

Jana Hlodáková

Učiteľka v MŠ

Ľubica Králová

Ľubica Králová

Učiteľka v MŠ

Lucia Ryšianová

Lucia Ryšianová

Učiteľka v MŠ

Jana Zemková

Jana Zemková

Učiteľka v MŠ

Monika Betková

Monika Betková

Asistentka školy

Silvia Vajčiová

Silvia Vajčiová

Vedúca učiteľka v MŠ

Katarína Gabajová

Katarína Gabajová

Učiteľka v MŠ

Simona Hudecová

Simona Hudecová

Učiteľka v MŠ

Katarína Mišíková

Katarína Mišíková

Učiteľka v MŠ

Soňa Schnürmacherová

Soňa Schnürmacherová

Učiteľka v MŠ

Roman Mišúth

Roman Mišúth

Zriaďovateľ