Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

2%

Milí rodičia, priatelia našej školy a montessori pedagogiky!   

 
Ak chcete aj v tomto roku podporiť činnosť našej školy, môžete nám venovať prostredníctvom občianskeho združenia INŠTITÚT MARIE MONTESSORI V SR  2 % zo svojej dane. 
Obchodné meno : INŠTITÚT MARIE MONTESSORI V SR
Sídlo :                      Borinská 23, 841 03 Bratislava
Právna forma:       Občianske združenie
Číslo účtu:              SK3411000000002924862814
 
Identifikáčné číslo prijímateľa: 42254019

     

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV 

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.. 
  4. Do Vyhlásenia  doplňte  údajte o prijímateľovi a sumu, ktorú nám chcete poukázať. 
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech IMM. Peniaze na náš účet prevádza     príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.