Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

2%

Milí rodičia, priatelia našej školy a montessori pedagogiky!   

 
Ak chcete aj v tomto roku podporiť činnosť našej školy, môžete nám venovať prostredníctvom občianskeho združenia INŠTITÚT MARIE MONTESSORI V SR  2 % zo svojej dane. 
Obchodné meno : INŠTITÚT MARIE MONTESSORI V SR
Sídlo :                      Borinská 23, 841 03 Bratislava
Právna forma:       Občianske združenie
Číslo účtu:              SK3411000000002924862814
 
Identifikáčné číslo prijímateľa: 42254019