Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Krúžky 

 1.trimester 2021/22

 

Názov krúžku

 

Deň 

Lektor

Keramika

Pondelok

14.30 -15.30

Tatiana Tekulová

Keramika

Štvrtok

14.30 -15.30

Tatiana Tekulová