Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Krúžky 

v 2.trimestri od 01.01.2021 do 31.03.2021

 

Názov krúžku

 

Deň 

Lektor

Keramika

Pondelok

14.30 -15.30

Tatiana Tekulová

Keramika

Štvrtok

14.30 -15.30

Tatiana Tekulová

     

Programovateľné lego

Streda

14.30 -15.30

Boris Gymerský