Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Krúžky 

 1.trimester 2022/23   (september – december 2022)

 

Názov krúžku

 

Deň 

Lektor

Keramika

Pondelok

14.30 -15.30

Tatiana Tekulová

Keramika

Streda

14.30 -15.30

Tatiana Tekulová

Keramika

Štvrtok

14.30 -15.30

Tatiana Tekulová
Kostýmová tvorba

Utorok

15.00 -16.00

Dáša Veselovská
Šach

Streda

16.00 -16.50

Šachová akadémia
Športmaniak 

Štvrtok

14.30 -15.30

Benitim