Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori

O nás

V septembri r.1993 urobila Soňa Bobeková veľké rozhodnutie a založila súkromnú materskú školu s ambíciou vytvorenia základnej školy. Pocítila, že tradičné školstvo neposkytuje deťom to, čo by im pomohlo rozvíjať svoj potenciál naplno. Pomáha im síce učiť sa systému, no ten ostáva deťmi neporozumený, pretože nepoznajú príčiny a súvislosti, často iba memorujú vedomosti, sú nútené poslúchať príkazy autorít a tak sa niekde v šere stráca ich individualita, ktorá by za iných okolností mohla „rozkvitnúť“. Zaujala ju Montessori metóda a tak sa rozhodla viesť škôlku v tomto smere. Súkromná MŠ fungovala 2 roky a na tretí rok otvorila svoj prvý ročník súkromnej základnej školy, v r.1995. Postupne, každý rok, otvorila ďalší ročník prvého stupňa základnej školy. V r.1998 založila Slovenskú asociáciu Montessori, ktorá úzko spolupracovala a dodnes spolupracuje so školou, poskytuje pedagógom vzdelávanie v Montessori pedagogike.

V r.2006 v nej dozrelo rozhodnutie odovzdať svoje „dielo“ do rúk niekomu inému s cieľom, aby konečne mohla aj ona nájsť priestor pre seba samú, svoj čas, aby sa mohla venovať čítaniu, práci s deťmi, nachádzaniu spôsobov, ako aplikovať do praxe mnohé postupy navrhované Mariou Montessori. A tak sa stalo, že v r.2006 sa novým zriaďovateľom stal Ivan Juráš, ktorého ku škole pritiahla potreba naplniť zmysel, poskytnúť deťom možnosť prostredia, v ktorom by sa mohli rozvíjať slobodne. Spolu s ním prišla aj vízia vytvoriť druhý stupeň základnej školy. To sa podarilo v r.2007, kedy sa zo Súkromnej základnej školy 1.- 4. ročník s materskou školou stala Súkromná základná škola s materskou školou.

V septembri 2009 sme sa presťahovali do nových priestorov na Heyrovského ul. č. 2, čím sme získali spoločný priestor pre základnú aj materskú školu.

V septembri 2013 sme sa presťahovali do nových väčších priestorov na Borinskej ul. 23 a novým zriadovateľom sa stala spoločnosť AMOS EDU s.r.o., ktorej zakladateľmi a spoločníkmi sú Ivan Juráš a Roman Mišúth.

A tak sa celý tento náš tím spoločne stará o to, aby škola stála na pevných nohách, aby deťom poskytla to, čo im právom patrí – priestor pre slobodný a rovnocenný rozvoj.