Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Rada školy

 

zástupca zriaďovateľa:                       Ivan Juráš

                                                                Renáta Mišúthová

zástupcovia rodičov MŠ:                    Zuzana Ferenczová   

                                                                Jana Sedláková                                                           

zástupcovia  rodičov ZŠ:                     Katarína Lesayová – predseda RŠ

zástupcovia  učiteľov MŠ:                   Elena Černá

                                                                 Silvia Vajčiová

zástupcovia za učiteľov ZŠ:                Peter Rybanský

Štatút Rady školy