Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Rada školy

 

zástupca zriaďovateľa:                        Ivan Juráš

zástupca  zriaďovateľa:                       Renáta Mišúthová

zástupcovia rodičov MŠ:                     Zuzana Ferenczová                                                               

zástupcovia  rodičov ZŠ:                     Katarína Lesayová

                                                                 Hana Horáková

zástupcovia  učiteľov MŠ:                   Elena Černá

                                                                 Silvia Vajčiová

zástupcovia za učiteľov ZŠ:                Peter Rybanský

Štatút Rady školy