Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Rada školy

 

z

Rada školy

zástupca zriaďovateľa:                        Ivan Juráš

                                                                 Renáta Mišúthová

zástupcovia rodičov MŠ:                     Jana Sedláková                                                 

zástupcovia  rodičov ZŠ:                     Milada Kovárová

                                                                 Zuzana Suchová

zástupcovia  učiteľov MŠ:                   Silvia Vajčiová                                                         

zástupcovia za učiteľov ZŠ:                Peter Rybanský

Štatút Rady školy