Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Termíny skráteného vyučovania

Raz mesačne počas školského roka končí vyučovanie o 12,30. Dňom skráteného vyučovania je spravidla prvý utorok v mesiaci,